top of page

חרדת טיסה לפי NLP - עניין של פרשנות

מטוס.webp

דניאל הגיע אלי בעקבות תחושת תסכול עמוקה הנובעת מהיעדר יכולתו לטוס. הוא התחתן לפני זמן קצר, ומרגיש שהמגבלה שלו מעיבה על איכות חייו ואף מסכנת את המשך הזוגיות הטריה והנפלאה שלו.

דניאל  פתח את המפגש במשפט - ״אני כזה חלש, ממש עלה נידף ברוח, בכל פעם שאני רק חושב על האפשרות לטוס.״

ביקשתי ממנו שייתן לי דוגמא המוכיחה את חולשתו.


דניאל תאר לי את המצב הבא:


אני עולה למטוס ג׳מבו , בואינג 747 של "אל-על" בדרך לפריז. מתיישב בכיסא בחלק האחורי של המטוס, נקשר בחגורה, ומרגיש שאני הולך למות.
כולי מזיע. הדופק על 200 וקשה לי לנשום, אבל אני לא זז. המטוס מתחיל להסיע לכוון מסלול ההמראה ואני מרגיש שאני לא מסוגל יותר להתגבר על הפחד. אני מתיר את החגורה, קם מהכיסא וצועק - ״תעצרו את המטוס אני רוצה לרדת!!!״

הדיילת מגיעה אלי בריצה ומתחננת שאחזור לכיסא. אני מסרב בתוקף. לא מסוגל…המטוס נעצר. הקברניט ניגש אלי ומודיע לי ברשמיות, שאם לא אחזור לכיסא ואקשר, לא נוכל להמריא. ניאלץ להסתובב, לשוב לשרוול ולהוריד אותי.
 

עמדתי על סירובי לשבת והקברניט חזר לתא הטייס. הג׳מבו הענק הסתובב לאחור, הסיע בחזרה לטרמינל, הדלת נפתחה ואני הורדתי מהמטוס לעיני 450 נוסעים נדהמים וכועסים. אני פשוט אפס…

 

״סליחה, דניאל, הרשה לי להעלות שאלה - אתה אפס?
 

שים לב מה עשית. עצרת מטוס השוקל 350 טונות. סובבת אותו על המסלול, החזרת אותו לטרמינל.
קמת לעיני 450 נוסעים ונוסעות וירדת מהמטוס״, ולזה אתה קורא ״חלש״? אפס? 

אני הייתי מוכן למות פעמיים לפני שהיה לי האומץ לקום מול כולם ולבקש לרדת מהמטוס. אתה פשוט גיבור בעיני.

יש בך כוחות אדירים ונדירים, כל מה שעליך לעשות הוא לכוון אותם להשגת מטרה חדשה.


מוכן לתהליך?


בוא ונתחיל…

 

הפכנו ,בעזרת מתן פרשנות חדשה בלבד, אירוע שנחשב בעיני דניאל לחולשה, לאירוע המעיד על כוח אדיר. הפרשנות החדשה ערערה את הביטחון/קיבעון שהיו לדניאל באשר ליכולותיו, ופתחו בפניו אפשרות חדשה. 

תהליך 3 הכיסאות היה עוצמתי ביותר ודניאל הצליח לחשב מסלול מחדש ולטוס ללא פחד.

bottom of page