top of page

"רגעים"

״רגע״ הוא אירוע בו מאבדים את תחושת הזמן. הגוף והנפש נודדים לאזור אחר ביקום.
רחוק מה - "כאן" ומה "עכשיו". כמו בתוך בועת סבון קסומה המרחפת בחלל.
למדתי לזהות ״רגעים״ מדהימים ונדירים כאלו ולהוקיר אותם.

רגעים

רגעים מוזיקליים

bottom of page