top of page

NLP-Neuro Linguistic Programming

הגדרה - הצעה (שאינה מוכחת מדעית), להסבר על הדרך בה פועל המוח האנושי ושיטה לשינוי התנהגויות בלתי יעילות .

ה NLP להלן - הנל״פ, הינה שיטה המבוססת על הנחות יסוד. לאחר שהמונחה מקבל את הנחות היסוד כנכונות /הגיוניות / אמיתיות, יש למנחה (מאסטר נל״פ), אפשרות לעזור לו תוך שימוש בטכניקות מגוונות, להיפרד מהתנהגויות אשר אינן מועילות עבורו, ולאמץ התנהגויות אחרות, מועילות יותר.

מקבץ חלקי מהנחות היסוד של הנל״פ

 

אין אמת מוחלטת או ״המפה אינה זהה לשטח״: כולנו בונים לעצמנו מפת עולם אישית המורכבת מאישיותנו, ניסיון החיים שלנו, חוויות משמעותיות שחווינו, דברים שראינו או שמענו והטמענו בתת המודע שלנו. לא קיימים שני אנשים שמפת עולמם זהה לחלוטין.

קבלת הנחת יסוד חשובה זו יוצרת גמישות מחשבתית, יכולת לקבל מפות עולם שונות של אנשים אחרים, ופותחת אפשרות לחישוב מסלול מחדש.

 

אנו נולדים כ ״דף חלק״ בהיבט ההתנהגות: ההתנהגות הבעייתית שלנו אומצה על ידינו בשלב כלשהו בחיינו ואינה חלק מה DNA שלנו.

ההנחה העומדת מאחורי קביעה זו היא שממה שמאמצים, אפשר גם להיפרד…

בכל התנהגות יש רווח: תת המודע שלנו הינו ״מוסד רווחי״ , אשר לעולם לא יאמץ התנהגות אשר אינה מביאה עמה רווח כלשהו. ייתכן שהרווח תלוי מצב וזמן מסוימים, אבל תמיד מסתתר שם רווח אשר גדול מהמחיר אותו נשלם בעבור אותה ההתנהגות. חלק חשוב ביותר בתהליך השינוי הינו מציאת הרווח, ובהמשך, חשוב לא פחות, ההסכמה לוותר על הרווח הנ״ל.

 

לכולנו יש את כל היכולת והאמצעים לביצוע השינוי הרצוי: ההיגיון שעומד בבסיס ההנחה הנ״ל, הוא שהשינוי נמצא בהישג ידנו ואינו תלוי בגורם חיצוני כלשהו. מכאן נובעת גם המסקנה שהאחריות להצלחת התהליך חלה עלינו ולא על אף אחד אחר.
 

דוגמאות לכלים בהם משתמש מנחה הנל״פ:

 

Reframing-מסגור מחדש

 

מהנחת היסוד הראשונה הקובעת שאין אמת מוחלטת, נובעת הקביעה שכל אירוע בחיינו נתון לפרשנות. הפרשנות יוצרת תחושה המביאה לתגובה מתאימה. זהו מודל המוכר בשמו ״אפרת״: אירוע / פרשנות / רגש / תגובה.

 

דוגמא: 
 

אישה מבוגרת ניצבת ליד דוכן מוצרים בסופרמרקט כאשר גבר צעיר רץ לעברה, מחבק אותה מאחור בחוזקה, ונראה שהיא עומדת להיחנק בכל רגע. אתה מתמלא ברגש של חימה ורצון לעזור לאישה, ומחפש נבוט בו תוכל להלום בצעיר האלים.
לפתע ניגשת אליך אישה אחרת ואומרת: "תירגע. הצעיר הינו רופא אשר מבצע באישה ״אחיזת היימליך״. היא בלעה בטעות חלקיק שחסם לה את דרכי הנשימה, והרופא מציל את חייה כרגע.
 

למרות שתמונת האירוע לא השתנתה, אתה מיד מתמלא בתחושה אחרת ומן הסתם, תגובתך תהיה שונה לחלוטין. השינוי היחיד שחל הייתה הפרשנות שלך לאירוע…הקניית פרשנות שונה לאירועים שונים בחיינו הינה כלי עוצמתי ביותר לשינוי תחושות ובעקבות זאת, שינוי תגובה והתנהגות.

bottom of page